Oedzes consultancy

Arbo-advisering in de breedte en de diepte

Arbocatalogus en branche RI&E instrument nemen we als uitgangspunt om de risico’s en aandachtspunten in kaart te brengen. Met deze instrumenten, plus de wettelijke regelgeving, bepalen wij de zwaarte van de geconstateerde aandachtspunten of knelpunten.

Hoe vaak een Risico-Inventarisatie herzien? En, volledig? Of, kan een deelRI&E volstaan? En, moet dat dan getoetst? Wij vertellen het u!

 

Enkele vermakelijke arbo-uitspraken, opgedaan in de praktijk.

 

1. Chaos doet regeren, kramp doet structureren meneer ...

 

2. Ja, dat moet van 'De Arbo ...'

 

3. Over de RI&E: Willen, Weten, Wegen, Werken, Waken & Wegwezen dan zeker?

 

4. Risico  = Blootstelling * Kans * Effect * Piet he!

 

Ook hier bevat de humor enige waarheid. Wat kunnen we hiermee? In dezelfde volgorde:


1. Alles willen dichtregelen heeft geen zin. Gedrag is vaak de grootste risicofactor.

2. Er moet aardig wat van 'De Arbo', compliance is nodig. Toch hoor je dit vooral als men zijn gelijk wil halen.

3. Via systemen kun je alles in een beleidscyclus wegzetten. Dat is ook handig, jammer alleen dat het bedachte systeem vaak in de la blijft liggen en onnodig geld kost. Het laatste vooral door arbodiensten die zaken soms met opzet (te) breed aanpakken.

 

4.Veiligheidsrisico's vaststellen blijft een kwestie van inschatten, ondanks formules en Piet die dit klusje even snel wou doen....

 

Wij regelen in ieder geval proportioneel arbobeleid dat de toets van arbodienst en Inspectie SZW kan doorstaan en een arbobeleid dat in de praktijk werkt.

 

 

Practische

Adviezen

Versimpelde problemen

Zeer

Tevreden klanten

Breed

Inzetbaar

Redenen om voor Ons te Kiezen!

Wil je met ons praten?

 

Vraag vrijblijvend advies bij ons op. Orienterend gesprek gratis. Hierin geven wij aan hoe we uw arbo-knelpunten en aandachtspunten willen aanpakken.

Wij zijn werkzaam als Arbo-adviseurs, vaak naast een dienstverband bij een vaste werkgever. Wij adviseren al decennia bedrijven en overheden met het op orde brengen van hun Arbeidsomstandighedenbeleid, c.q. beleid veiligheid, gezondheid & welzijn.
Wij putten daarbij uit de dagelijkse praktijk, hebben brede kennis, lange ervaring en grote kennisnetwerken.

Wat regelen we zoal: Bedrijfshulpverlening, Machineveiligheid, Chemische Veiligheid, Explosieveiligheid, Lasrook, Binnenklimaat, Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), Beeldschermwerk, RSI / CANS, Ongevallenbeheersing, Klimwanden, Asbestbeheersing, NEN3140 keuringen, Legionella, Gasflessen, Dienstverlening Arbodiensten etc.