Oedzes consultancy

Arbo-advisering in de breedte en de diepte

Arbocatalogus en branche RI&E instrument nemen we als uitgangspunt om de risico’s en aandachtspunten in kaart te brengen. Met deze instrumenten, plus de wettelijke regelgeving, bepalen wij de zwaarte van de geconstateerde aandachtspunten of knelpunten.

Hoe vaak een Risico-Inventarisatie herzien? En, volledig? Of, kan een deelRI&E volstaan? En, moet dat dan getoetst? Wij vertellen het u!

 

Enkele vermakelijke arbo-uitspraken uit de praktijk.

 

1. Chaos doet regeren, kramp doet structureren meneer ...

 

2. Ja, dat moet van 'De Arbo ...'

 

3. Willen, Weten, Wegen, Werken, Waken  en dan Wegwezen met die RI&E zeker?

 

4. Risico  = Blootstelling * Kans * Effect * Piet 's ochtends voor de koffie

 

5. De directie is veranwoordelijk voor arbo-zaken, wij niet. Is ons zelf verteld op cursus!

 

Tot zover enige uitspraken opgedaan in de praktijk.
Ook hier bevat deze humor enige waarheid. Welke?

In dezelfde volgorde:


1. Alles wegzetten in regels heeft geen zin. Goed overzicht en monitoring is nodig wetend dat gedrag meestal de grootste risicofactor is.

2. Er moet aardig wat van 'De Arbo', compliance is ook nodig. Toch hoor je dit vaak als men zijn gelijk wil halen en de arhumenten eigenlijk niet kloppen.

3. Via systemen kun je alles in een beleidscyclus wegzetten. Dat is ook nuttig als het bedachte monitoring en evaluatiesysteem niet in de la blijft liggen. Soms worden zaken ook systematisch (te) breed aangepakt door arbodiensten. Zij hebben echter ook belang bij omzet ...

 

4.Veiligheidsrisico's vaststellen blijft een kwestie van inschatten, ondanks formules en Piet die dit klusje op maandagochted even snel wou doen....

 

5. Tja, is ze waarschijnlijk verteld dat de directie EINDverantwoordelijk is, dat klopt ook. De werknemer heeft echter zelf een expliciete verantwoordelijkheid vanuit zijn / haar professionaliteit en vanuit de Arbowetgeving ( o.a. artikel 11: verplichtingen van werknemers).

 

 

 

 

Practische

Adviezen

Zeer

Tevreden klanten

Breed

Inzetbaar

Redenen om voor Ons te Kiezen!

Wilt u met ons praten?

 

Vraag vrijblijvend advies bij ons op. Orienterend gesprek gratis. Hierin geven wij aan hoe we uw arbo-beleid willen / kunnen opzetten en hoe we knelpunten en aandachtspunten inventariseren, evalueren en kunnen aanpakken.

Wij adviseren al decennia bedrijven en overheden met het op orde brengen van hun beleid  Arbeidsomstandigheden c.q. beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid & welzijn.
Wij putten daarbij uit de dagelijkse praktijk, hebben brede kennis, lange ervaring en grote kennisnetwerken.

Wat regelen we zoal: Bedrijfshulpverlening, Machineveiligheid, Chemische Veiligheid, Explosieveiligheid, Lasrook, Binnenklimaat, Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), Beeldschermwerk, RSI / CANS, Ongevallenbeheersing, Klimwanden, Asbestbeheersing, NEN3140 keuringen, Legionella, keuring van Keukens, Garages,, Gasflessen, Dienstverlening Arbodiensten etc.